ОБРАТНО

Технически данни

Размери
295cm x 117cmx 150cm
(Дължина x Широчина x Височина)

Захранване
3 Фазен ток, 16А

Консумация
900 кВ на година

Празна тежи
850 кг

Вентилация на камерите
чрез вграден вентилатор

Капацитет
50 кг на ден
(с влажност 50%)

Място за инсталиране
Сухо и защитено място

материал
Основно неръждаема стомана

1 - Отвор за зареждане
2 - Термо камера (70С)
3 - Камера за узряване на компоста
4 - Отвор за готов компост
5 - Склад за дървесни
6 - Вентилационна тръба

 

Как работи JK5100?

Органичните отпадъци се слагат в сектора за зареждане на машината (1), където се нарязват на по- дребни парчета и се смесват с дървестни пелети. Когато капакът на сектора за зареждане е отворен, JK 5100 блокира автоматично функцията за нарязване. Пелетите се съхраняват в склад за пелети (5) и се подават автоматично към сектор (1).

 

След това JK 5100 премества материала от сектор (1) в първата камера (2) - наречена термо камера .Тук температурата се качва до 70С благодарение на естесвения компостиращ процес. Така се унищожават всички патогени – високата температура тук е гаранция за качествен компост. Материалът се разбърква автоматично и се вентилира. Нов материал постъпва в термокамерата (2) в продължение на 2 седмици всеки ден (по 50 кг на ден) след което JK 5100 премества цялото количество материал в камера (3), наречена камера за узряване на компоста.

 

В камерата за узряване (3) материалът отново ще бъде разбъркван и вентилиран, отделен от термо камера (2), където продължава да постъпва нав материал за компостиране. Тук температурата достига само до 40С.

 

След 4 седмици JK 5100 е произвела компост - той се изважда от камерата за узряване (3) чрез отвор (4) . Готовият компост може веднага да се използва за наторяване на разстения, но трявва да се размеси добре с пръст в отношение 1 част компост към 3 части пръст.

 

Общата работа, която JK 5100 ще свърши за 1 месец е да поеме 1 500 кг органичен материал и да го превърне в 150 кг компост. Икономична, тиха и ефективна машина, която няма да причини неприятни миризми. Миризмите са индикация за неконтролиран и недобър процес на компостиране - JK 5100 автоматично си добавя нужното количество пелети и не допуска неприятна миризма.

 

Термо камера на JK5100    Готов компост, произведен от JK5100

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria