Материали, които се компостират

• Кухненски отпадъци
• Градински отпадъци
• Тор от крави и коне

Технически данни

Размери

5 860 х 2 100 х 2 110 (мм) (Д х Ш х В )

Захранване

3 – фазен ток, 32А

Празен тежи

4 100 кг

Вентилация на камерите

Чрез вграден вентилатор

Капацитет

200 – 300 кг на ден

Височина на Биоконтейнера, при отворени врати

(през които постъпва материал в него)

2 855 мм

Материал

• Камерите от вътре са от неръждаема стомана
• Изолацията на камерите е от полистирол
• От вън машината е от стомана с епоксидно покритие.

Как работи Биоконтейнера?

 Био-отпадъкът постъпва в първата камера на машината, където се разбърква и аерира. В първата камера ежедневно постъпва нов, свеж материал, премесен с пелети. След 14 дни бъркащият механизъм от първата камера премества цялото количество материал във втората камера. Това се случва през отвор в преградата, която разделя двете камери. Материалът преседява във втората камера в продължение на 14 дни, където отлежава без да се смесва с новопостъпил материал. Във втората камера машината отново разбърква и аерира, независимо от разбърването, което прави в първата камера. След пълен цикъл от 28 дни машината изважда готовия компост посредством бъркащия механизъм във втората си камера. Готовият продукт е отлежал компост, годен за наторяване.

 Биоконтейнерът е проектиран с 2 добре изолирани камери. Това е предпоставка за голям капацитет при сравнително малки размери на машината. Тя има 2 отвора за зареждане – един отгоре и един от страни, в зависимост от това, кой начин на зареждане с био- отпадък ще е по- удобен. Биоконтейнерът има вградена система за контрол, която показва колко е обемът материал и съответната температурата в камерите, което подпомага потребителя и точно го информира как върви процеса на компостиране. Програмирането колко често да се разбърква и аерира се прави лесно от контролен панел – то зависи от метереологичните условия , от климата на региона, кодето машината е инсталирана да работи и от обема био-отпадък на ден.

 Най-важното предимство на Биоконтейнерът е това, че има вградена система, която да абсорбира инфилтрата ( излишна течност), който се получава при процеса на компостиране.

 

BioContainer2

Биоконтейнерът е проектиран да обработва
Органични отпадаци с капацитет
6 до 9 тона на месец или
72 до 108 тона на година.

 

Допълнително оборудване

Към Биоконтейнера можем да добавим:

• система за автоматично зареждане на входен метериал
• система за автоматично дабавяне на пелети
• шредер за допълнително рязане на входния материал

BioContainer3

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria