ОБРАТНО

Дефиниция

Станция „Компоста“ е проектирана за градска среда, където хората живеят в жилищни блокове. Тя представлява специално отредено място за компостиране и ефективно разделно събиране на вторични суровини, което обслужва до 100 семейства.

„Компоста“ е малка къщичка на 1 етаж в която има едно голямо помещение. В станция „Компоста“ има ток, вода , канализация и охранителна система. Входната врата е заключена и от външната страна има панел с код за достъп.

Това гарантира, че само ползвателите на „Компоста“ ще имат достъп.


Защо „Компоста“

Ние вярваме, че всеки е отговорен за боклука си и съответно трябва да се погрижи за него. В днешно време – 2014 година – 94% от отпадъците в България отиват на сметище. Ние можем да променим този процент значително, като в допълнение Ви гарантираме, че изхвърлянето на ‚боклука‘ с Компоста вече няма да е неприятно задължение.

 1. Около 40% от ‚боклука‘ на хората, живеещи в градове с население повече от 50 хиляди жители в България е с органичен произход, така наречен „ Кухненски отпадък“. Професионалната машина за компостиране JK 5100 ще преобразува този отпадък в компост за 1 месец
 2. Когато органичната част от ‚боклука‘ се третира на мястото където е създадена, то общият поток ‚боклук‘ отправен за сметище логично ще се намали с 40%.
 3. Окло 40% от ‚боклука‘ на хората, живеещи в градове с население повече от 50 хиляди жители в България е годен за рециклиране – това са пластмаса, опаковки, хартия, картон, стъкло, гума, кожа, стари дрехи о обувки. Когато тези видове ‚отпадъци‘ се разделят в отделни контейнери и се изпратят за рециклиране те се превръщат във „ вторични суровини“. Така те не отиват на сметището.
 4. Остават около 20% от ‚боклука‘ – това са фасове от цигари, прах и пепел от дърва и въглища. Те трябва да отидат на сметище.

Какво има в станция “Компоста”

„Компоста“ ще Ви предложи един нов начин за третиране, събиране и разделяне на ‚боклука‘. В „Компоста“ има

 1. Машина за компостиране JK5100, която приема до 50 кг органични отпадъци на ден
 2. Контейнер ( от 360 литра) в зелен цвят за събиране на хартия – 4 броя
 3. Контейнер ( от 360 литра) в син цвят за събиране на тъмно стъкло – 4 броя
 4. Контейнер ( от 360 литра) в син цвят за събиране на бяло стъкло – 4 броя
 5. Контейнер ( от 360 литра) в жълт цвят за събиране на пластмаса – 4 броя
 6. Контейнер ( от 360 литра) в червен цвят за събиране на кутии от бира – 4 броя
 7. Контейнер ( от 360 литра) в кафяв цвят за събиране на готов компост – 4 броя
 8. Контейнер ( от 360 литра) за стари дрехи – 1 брой
 9. Контейнер ( от 360 литра) за стари обувки -1 брой
 10. Контейнер за събиране на използвано олио и зехтин
 11. Етажерки за съхранение на пликчета за боклук, годни за компостиране
 12. Мивка с течаща топла и студена вода

Вашите предимства

 • След като имате станция „Компоста “ наблизо, изхвърлянето на боклука вече няма да е неприятно задължение.
 • Мръсните кофи за боклук, разположени на улицата пред Вашия дом могат да изчезнат.
 • В кухнята на дома си сложете едно специално кошче за органични отпадъци, сложете в него плик, годен за компостиране и събирайте кухненските отпадъци в него. Всеки ден или през ден просто занесете пликчето до станция „Компоста“ и го сложете в машината за компостиране
 • Веднъж месечно различни камиони идват, за да вземат вторичните суровини от станция “Компоста”. Правилно разделени, чисти и сортирани те могат да бъдат рециклирани в специализираните заводи и фабрики.
 • Само 20% от Вашия“ боклук“ отива на сметищеl.
 • Вече имате компост, произведен от Вашите биологични отпадъци – можете да наторите растенията пред блока и цветята в дома си.

 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria