“Кралицата на Компостирането” е българският дистрибутор на фирма Joraform от Швеция.

 

Ние вярваме, че компостирането е основният начин за третиране на „боклука“,който всички ние успешно генерираме всеки ден.

С радост ще съдействаме на всеки, готов да раздели органичните отпадъци от останалия си „боклук“ и да се погрижи за тях на място.

Когато компостираме био-отпадъците си на мястото, където ги създаваме, елиминираме нуждата от тяхното транспортиране и депониране – така предотвратяваме замърсяване на почвата и подпочвените води на сметището, където в крайна сметка се озовава боклукът ни. Компостирането на място е най-евтиният и лесен начин да
намалим „боклука“ си.

Както добре се вижда в секцията „Евростат“, боклукът е голям проблем – ние имаме решение – елегантно, природосъобразно и най-важното: лесно за прилагане. Инвестицията в компостер днес, ще Ви носи сериозни ползи  от днес до далечно бъдеще.Това е равно на тонове боклук, които Вие ще превърнете в компост: най- добрия почвен подобрител.

Най-любезно Ви каним: Присъединете се към нас, станете част от тези хора, които ги е грижа за Земята и не могат и не искат да я тровят с „боклука“ си. Нека заедно променим живота си в името на бъдещите поколения и им завещаем

въздух, годен за дишане,
земя – чиста и плодородна и
вода – свежа и жива!

 

 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria