Biyobozunur ürünler, plastik ve polietilen kullanımını azaltmak için kullanılmaktadır.

Son yıllarda yoğun olarak biyobozunur polimer ve ürünleri tasarlanmaktadır. Bunlar doğanın canılılığını korudukları artık ıspatlanmıştır.

 

Biyobozunma nedir?

Biyobozunma organik maddelerin çeşitli mikroorganizmalar sayesinde suya, biyokütleye, karbondioksite veya metana dönüşmesinin doğal sürecidir.

Bu sureç iki aşamadan oluşur:

Birinci aşama yüksek sıcaklı, belirli nem oranlı ve mikroorganizmalar içeren ortamda gerçekleşir. Birinci aşamada içerdiği karbon bağlarının kesilmesi ile maddenin polimer zinciri azaltılıyor.

Molekül zincirlerinin bazıları mikroorganizmadan oluşan enerji kaynağına dönüştüğünde ikinci aşama başlıyor.

2008 yılı için biyobozunur polimer ve ürünlerinin dünya çapında genel üretimi 600 bin tona değerlendiriliyor.

Mısır nişastası ve polyester polilaktik asit esaslı bio polimerler dünya çapında üretilen biyopolimerlerin %58 oluşturmaktadırlar.

Kompostlama nedir?

Kompostlama, organik maddelerin ve biyopolimerlerin çürümesi gerçekleşen ve sonucunda yalnızca su, karbondioksit(CO2) ve biyokütle oluşan doğal bir süreçtir.

Kompostlama sonucu, kompost oluşur. Kaliteli kompost akreditifli laburatuar tarafından, ağır metaller, plastik, cam ve seramik içermediğine dair sertifika almalıdır. Sertifikalı kompost tarım ve bahçivanlıkta rahatlıkla kullanılabilir.

EN13432 Avrupa standardına göre sertifikalı biyobozunur polimerler kompostlama için uygun oldukları kabul edilir:

  • Biyobozunma derecesi > 90% 180 günlük sure için
  • Poilimerin bozunma derecesi>90% 90 günlük sure için

Kompostlamaya uygun maddeler

Bunlar poşet, bardak, pipet, çatal, kaşık, bebek bezleri ve EN13432 standardına göre sertifikalı maddeler. - 

Bu standardı alan maddeler yüksek sıcaklık ve uygun nem oranı altında profesyonel kompostlama sistemine girer ise tamamı ile kompostlanacaklardır.

Bozunumları sonrası hazır kompost kalitesini bozmayacaktır.

Bu maddeler çöp deposuna giderler ise düşük sıcaklık veya düşük nem oranı gibi kompostlamaya uygun olmayan ortamda bulunacaklar ve uzun sure değişmeyebilirler.

ambalajında  
 
bu sembolü bulabilirsiniz  

 
 KOMPOSTLANABILIR BEBEK BEZLERI

 

 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria