GERI

AB tarafından 2011 yılında düzenlenen “Bulgaristan yol haritası”’ndan temel öneriler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat’ın 2011 yılında Bulgaristan’daki atık yönetimi üzerine hazırladığı veriler esasında Avrupa Komisyonu “Bulgaristan yol haritası” adlı öneri listesini hazırladı.

Bu evrak, 2020 yılına kadar Bulgaristan’daki atık miktarlarını %50 ile azaltma amacı ile atık yönetim politikasını değiştirme yönünde bilgi ve öneri vermektedir.

Eurostat’a göre 2011 yılı içerisinde Bulgaristan başarı ile atıklarının %6 geri kazanmış ve kompostlamıştır. Şimdi ise geri kalan %44 için çalışan mekanizma ve sistemler yaratması gerekir...

 

 

Bulgaristan yol haritasını BURADA bulabilirsiniz.

 

 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria