OBRNUTO

Definicija

Stanica „Komposta“ je dizajnirana za urbane sredine u kojima ljudi žive u stambenim zgradama. To je posebno određeno mesto za kompostiranje i efikasno sortiranje sekundarnih sirovina, koje opslužuje do 100 porodica.

„Komposta“ je mala kućica na 1. spratu, u kojoj se nalazi jedna velika prostorija. U stanici.

„Komposta“ ima struje, vode i sistem obezbeđenja. Ulazna vrata su zaključana, dok na spoljnoj strani nalazi se tabla sa šifrom za pristup..

To garantuje da će jedino korisnici „Komposte“ imati pristup.


Zašto „Komposta“

„Komposta“ će vam ponuditi jedan novi način upravljanja, prikupljanja i separacije „smeća“. „Komposta“ sadrži:

 1. Oko 40% „smeća“ ljudi koji žive u gradovima Bugarske sa preko 50 000 stanovnika je organsko, ili takozvani „Kuhinjski otpad“. Profesionalna mašina za kompostiranje JK 5100 će pretvoriti ovog otpada u kompost tokom 1 meseca.
 2. Kada se organski deo „smeća“ tretira na mestu gde se on stvara, ukupni protok „smeća“ koji se upućuje na deponiju, logično će se smanjiti za 40%.
 3. Oko 40% „smeća“ ljudi koji žive u gradovima Bugarske sa preko 50 000 stanovnika se može reciklirati - to su plastike, ambalaže, papir, karton, staklo, guma, koža, stara odeća i cipele. Kada ove vrste „otpada“ se selektiraju u odvojenim kontejnerima i pošalju se na reciklažu, one postaju „sekundarne sirovine“. Na taj način, one ne idu na deponiju.
 4. Ostaju oko 20% „smeća“- to su opušci od cigarete, prašina i pepeo od drveta i uglja. Oni trebaju biti odloženi na deponiju.

Šta se nalazi u stanici „Komposta“

„Komposta“ će vam ponuditi jedan novi način upravljanja, prikupljanja i separacije „smeća“. „Komposta“ sadrži:

 1. Profesionalna mašina za kompostiranje JK5100 koja dnevno prima do 50 kg organskog otpada
 2. Kontejner (360 litara) u zelenoj boji – za prikupljanje papira – 4 takvih
 3. Kontejner (360 litara) u plavoj boji – za prikupljanje tamnog stakla – 4 takvih
 4. Kontejner (360 litara) u plavoj boji – za prikupljanje belog stakla – 4 takvih
 5. Kontejner (360 litara) u žutoj boji – za prikupljanje plastike – 4 takvih
 6. Kontejner (360 litara) u crvenoj boji – za prikupljanje limenki za pivo – 4 takvih
 7. Kontejner (360 litara) u braon boji – za prikupljanje gotovog komposta – 4 takvih
 8. Kontejner (360 litara) za staru odeću – 1 takav
 9. Kontejner (360 litara) za stare cipele – 1 takav
 10. Kontejner za prikupljanje iskorišćenog jestivog ulja i maslinovog ulja
 11. Police za skladištenje kesa za smeće, pogodne za kompostiranje
 12. Sudopera sa toplom i hladnom tekućom vodom.

Vaša prednost

 • Nakon što već imate stanciju „Komposta“ u vašoj blizini, bacanje smeća više neće biti neprijatna obaveza.
 • Prljavi kontejneri za smeće, koji se nalaze na ulici ispred vašeg doma mogu slobodno nestati.
 • U vašoj kuhinji možete staviti jednu posebnu kantu za organski otpad, postavite u nju kesu koja je pogodna za kompostiranje i prikupljajte kuhinjski otpad. Svaki dan ili svaki drugi dan, jednostavno odnesite kesu u stanicu „Komposta“ i stavite je u mašinu za kompostiranje.
 • Jednom mesečno dolaze različiti kamioni za prikupljanje sekundarnih sirovina iz stanice „Komposta“. Kada su već pravilno odvojene, čiste i selektirane, one se mogu reciklirati u specijalizovanim fabrikama.
 • Samo 20% vašeg „smeća“ ide na deponiju.
 • Već imate kompost koji je proizveden od vašeg organskog otpada - možete nađubriti biljke ispred zgrade i cveće u vašem domu.

 

 

 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria